https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1cEkw_5kXfzFzTcwl9bbpSTHEn84ZT6cx&ll=10.8656677729802%2C106.71913162970966&z=19

233/2E Quốc Lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TP. HCM

Liên hệ Công ty TNHH Thiết Nhật - Cung cấp các sản phẩm chống ẩm

0932352339
Đã thêm vào giỏ hàng